Asociaţia Forum IT

Academia de vară Forum IT 2012

Despre Noi

Obiectiv: Persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală şi apolitică, Asociaţia FORUM IT a luat fiinţă în scopul de a organiza, conduce şi controla activităţi de promovare a valorilor societăţii cunoaşterii, a accesului tinerilor la tehnologiile informatice şi la comunicaţii.

Data naşterii: 10 mai 2006

Număr de asociaţi fondatori: 7

Afilieri: Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software (ARIES)

în vederea realizării scopului său, asociaţia:
  • Organizează (singură sau în colaborare cu alte persoane interesate) conferinţe, cercuri de studiu, sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi alte activităţi de grup asemănătoare, competiţii, tabere naţionale şi internaţionale, accesibile tuturor (cu prioritate tinerilor provenind din familii cu venituri mici sau din mediul rural);
  • Identifică oportunităţile de dezvoltare personală în domeniul informatic pe plan naţional şi internaţional şi acţionează pentru obţinerea accesului membrilor săi la aceste resurse;
  • Organizează schimburi de experienţă, informaţii, publicaţii şi specialişti pentru pregătirea membrilor săi spre a participa la competiţii locale, naţionale şi internaţionale în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor;
  • Reprezintă membrii săi în relaţiile cu organele administraţiei publice centrale şi locale, în vederea dezvoltării accesului la tehnologiile informatice şi comunicaţii;
  • Dezvoltă activităţi de promovare a valorilor societăţii informaţionale pe internet;
  • Editează şi publică lucrări de specialitate, emisiuni radio şi TV, periodice şi pliante;
  • Colaborează cu entităţi similare din ţară şi din străinătate şi realizează parteneriate cu alte persoane juridice publice şi private interesate;
  • Efectuează orice alte activităţi permise de lege care pot contribui la atingerea scopului.
Extras din Statutul Asociaţiei FORUM IT

Noutăţi

Concursul ediţiei din 7 iulie

Câştigaţi un tricou Ghost Recon şi o licenţă Ghost Recon Future Soldier răspunzând la întrebarea lui Mike Stegaru. Până pe 14 iulie, ora 17:30, transmiteţi-ne prin pagina de contact răspunsul la întrebarea: "Care este modelul de laptop de gaming lansat recent de ASUS?" Urmăriţi emisiunea de sâmbătă pentru selecţia câştigătorului cu ajutorul saitului random.org. ;)

13 iulie 2012